Broszka srebrna oksydowana z markezytami

Opis

Broszka srebrna oksydowana z markezytami