Broszka srebrna oksydowana z markezytami i granatami

Opis

Broszka srebrna oksydowana z markezytami i granatami